Vakuutusoikeus on saavuttanut tietoturvallisuuden perustason vaatimukset

Julkaistu 4.10.2013

Tietoturvallisuuden perustason saavuttaminen perustuu 1.10.2010 voimaan astuneeseen valtioneuvoston asetukseen tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010). Asetuksessa määritetään asiakirjojen käsittelyssä noudatettavat tietoaineistojen luokittelua koskevat suojaustasot sekä tietoturvatasovaatimukset. Asetus edellyttää, että viranomaisen tietojenkäsittely on saatettava vastaamaan perustason tietoturvallisuusvaatimuksia kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta eli 30.9.2013 mennessä.

Vakuutusoikeuden tietoturvallisuuden perustason saavuttaminen on todennettu 20.8.2013 suoritetun auditoinnin perusteella.

Tietoturvatyö jatkuu vakuutusoikeudessa perustason saavuttamisen jälkeenkin. Vakuutusoikeudessa on tietoturvatyöryhmä, joka toimii ICT-varautumisen ja tietoturvallisuuden kehittäjänä. Tietoturvatyöryhmän tehtäviin kuuluu säännöllinen tietoturva-asioiden käsitteleminen. Työryhmä raportoi toiminnastaan neljännesvuosittain vakuutusoikeuden johdolle. Vakuutusoikeudessa on myös nimetty tietoturvavastaava.

Lisätietoja: Tietohallinnon asiantuntija Pirkko Savolainen, puh. 029 564 3270