Vakuutusoikeuden verkkosivut uudistettu

Julkaistu 20.2.2014

Vakuutusoikeuden uudistetut verkkosivut on julkaistu 19.2.2014 osoitteessa www.vakuutusoikeus.fi .

Verkkosivut on toteutettu oikeusministeriön hallinnonalan määräysten mukaisesti. Verkkosivujen uudistamisesta on vastannut vakuutusoikeuden verkkosivutyöryhmä.

Verkkosivuilla kerrotaan yleisesti vakuutusoikeuden tehtävästä ja toiminnasta. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan vakuutusoikeuden uusimmat oikeustapausselosteet.

Sisältöä uudistettaessa tavoitteena on ollut edistää muutoksenhakijoiden tiedonsaantia asiansa hoitamiseksi. Tämä on koettu tärkeäksi, koska valtaosalla vakuutusoikeuden muutoksenhakijoista ei ole käytössään asiamiestä. Muutoksenhakijoita on pyritty ohjeistamaan entistä selkeämmin muun muassa asian vireillepanossa. Lisäksi heille kerrotaan asian käsittelyvaiheista ja menettelystä kussakin vaiheessa sekä oikeudenkäynnin julkisuudesta.

Matti Parkkinen

Tiedottajalakimies

puh. 029 564 3262 tai 050 383 7154