Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Julkaistu 15.9.2014  Päivitetty 8.10.2014

Oikeusministeriö on valmistellut esityksen vakuutusoikeuslain muuttamiseksi toimivaltansa mukaisesti. Ministeriö on on kuullut esitysluonnoksesta eri tahoja. Lopullinen hallituksen esitys annettiin eduskunnan käsiteltäväksi 28.8.2014.

Lisätietoa

Oikeusministeriö on tiedottanut lakimuutoksen sisällöstä: Oikeusministeriön tiedote 28.8.2014 vakuutusoikeuslain muuttamisesta.

Vakuutusoikeuslain eduskuntakäsittelyn etenemistä voi seurata eduskunnan verkkosivuilta.