Vakuutusoikeuslain muutokset vahvistettu

Julkaistu 3.7.2015  Päivitetty 17.8.2015

Vuoden aikana eduskunnassa on ollut vireillä kaksi vakuutusoikeuslakiin kohdistuvaa muutosesitystä, jotka on vahvistettu laeiksi presidentin esittelyssä 8.5.2015 ja 12.6.2015.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tuomareiden sidonnaisuuksia koskevaa sääntelyä on täsmennetty. Lääkärijäsenillä ja muilla sivutoimisilla jäsenillä sekä varajäsenillä on jatkossa velvollisuus antaa sidonnaisuusilmoitus. Lääkärivarajäsenet ovat asiantuntijalääkäreitä, jotka eivät ole oikeuden jäseniä ratkaisukokoonpanossa, mutta heidänkin on tämän lainmuutoksen myötä annettava sidonnaisuusilmoitus. Lääkärijäsenten ja muiden sivutoimisten jäsenten sekä varajäsenten on ilmoitettava sidonnaisuutensa, kun heidät ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen määrätään tehtäväänsä. Laki (569/2015) tulee voimaan 1.10.2015.

Lailla tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä (565/2015) on säädetty rekisteristä, jota ylläpitää oikeusrekisterikeskus. Tämän lain voimaan tulosta säädetään myöhemmin erikseen lailla.

Vakuutusoikeuden jäseniksi määrätyt lääkärit

Vakuutusoikeuteen perustetaan ylilääkärin virka, joka on päätoiminen. Lääkärivarajäsenen nimike tulee jatkossa olemaan asiantuntijalääkäri. Vakuutusoikeus voi harkintansa mukaan hankkia asiantuntijalääkäriltä lausunnon, josta kuullaan asianosaisia. Vakuutusoikeus julistaa jatkossa ylilääkärin, lääkärijäsenen ja asiantuntijalääkärin tehtävät haettaviksi. Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen ylilääkärin sekä riittävän määrän sivutoimisia lääkärijäseniä ja asiantuntijalääkäreitä oikeusministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Laki (762/2015) tulee voimaan 1.1.2016.

Muiden tästä laista (762/2015) aiheutuvien muutosten osalta vakuutusoikeus viittaa oheiseen oikeusministeriön tiedotteeseen.

Vakuutusoikeuden toimintaa uudistetaan nopeammaksi ja avoimemmaksi vuoden 2016 alusta lähtien

Linkit säädöksiin

Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä 565/2015

Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta 567/2015

Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta 569/2015

Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta 762/2015

Lisätietoja antaa tiedottajalakimies Matti U. Parkkinen, puh. 029 564 3262 tai 050 382 7154