Muutos sotilasvammalakiin 1.1.2016 alkaen

Julkaistu 18.12.2015  Päivitetty 28.12.2015

Valtiokonttorin sotilasvammalain nojalla 1.1.2016 jälkeen antamiin päätöksiin ei voi hakea enää muutosta valittamalla suoraan vakuutusoikeuteen.

Valtiokonttorin päätökseen, joka on annettu sotilasvammalain nojalla 1.1.2016 jälkeen, voi vaatia oikaisua Valtiokonttorilta. Valtiokonttorin päätökseen on tältä osin liitetty muutoksenhakuohje. Vasta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen.

Laki sotilasvammalain 29 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2016.

Laki sotilasvammalain 29 §:n muuttamisesta 1031/2015

Lisätietoja antaa tiedottajalakimies Matti U. Parkkinen, puh. 029 564 3262 tai 050 382 7154