Vakuutusoikeuden ylilääkäriksi Hannu Väänänen

Julkaistu 22.1.2016

Valtioneuvosto on 21.1.2016 määrännyt oikeusministeriön esityksestä vakuutusoikeuden ylilääkärin tehtävään lääketieteen ja kirurgian tohtori, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, sisätautien ylilääkäri Hannu Kristian Väänäsen toimikaudeksi 15.2.2016 - 14.2.2019.

Tiedote vakuutusoikeuslain muutokset vahvistettu

Lisätietoja antaa vakuutusoikeuden kansliapäällikkö Minna Markkanen,
puh. 029 564 3200 (vaihde)