Ratkaisukokoonpanot 1.1.2016 alkaen

Julkaistu 26.4.2016

Kolmi- ja viisijäsenisten kokoonpanojen lisäksi tulevat käyttöön kaksijäseniset ja myös yhden tuomarin kokoonpanot.

Kolmi- ja viisijäsenisissä kokoonpanoissa asia voidaan ratkaista istuntoa järjestämättä, jos kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä ja hyväksyneet päätösluonnoksen perusteluineen merkinnällään. Jos joku ratkaisukokoonpanoon kuuluva kuitenkin vaatii, on istunto järjestettävä.

Kaksijäsenisessä kokoonpanossa lakimiesjäsen on ylituomari tai vakuutusoikeustuomari ja toisena jäsenenä on lääkärijäsen. Tässä kokoonpanossa voidaan ratkaista muutoksenhakuasia, kun kysymys on Kansaneläkelaitoksen ensimmäisenä asteena ratkaisemasta muusta kuin työkyvyttömyyseläkeasiasta, työterveyshuollon korvausta koskevasta asiasta tai kuntoutusetuutta koskevasta asiasta ja jossa lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun. Jos kokoonpanon jäsenet eivät ole yksimielisiä ratkaisusta, on asia siirrettävä kolmijäseniseen kokoonpanoon.

Yhden jäsenen kokoonpanossa jäsenenä on ylituomari tai vakuutusoikeustuomari. Edellytykset vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta yksijäsenisenä on luettavissa vakuutusoikeuslain 10 a §:stä.

Linkki oikeusministeriön tiedotteeseen
Hallitus haluaa uudistaa vakuutusoikeuden toimintaa nopeammaksi ja avoimemmaksi

Linkki säädökseen
Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta 762/2015

Lisätietoja antaa
tiedottajalakimies Matti U. Parkkinen, puh. 029 564 3262 tai 050 382 7154