Tuula Kivarista vakuutusoikeuden uusi ylituomari

Julkaistu 19.8.2019

Tasavallan presidentti on nimittänyt vakuutusoikeuden ylituomariksi Tuula Kivarin 1.8.2019 lukien 31.7.2026 päättyväksi määräajaksi.

Kivari on aikaisemmin työskennellyt oikeusministeriössä määräaikaisena hankejohtajana hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeessa (HAIPA-hanke).

Vakuutusoikeudessa hän on aiemmin työskennellyt kansliapäällikkönä, vakuutusoikeustuomarina, asessorina ja vakuutusoikeussihteerinä. Lisäksi hän on toiminut oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa.

Kivari on toiminut myös kehittämispäällikkönä oikeusministeriössä, lakimiehenä omaisuudenhoitoyhtiössä sekä avustavana lakimiehenä ja lakimiehenä asianajotoimistossa.

Vakuutusoikeuden ylituomarin virka tuli auki ylituomari Juha Pystysen eläkkeelle siirtymisen johdosta.