Vältä postinkulun mahdolliset epävarmuudet käyttämällä hallintotuomioistuinten sähköistä asiointipalvelua

Julkaistu 8.11.2019

Vakuutusoikeudessa on käytössä hallintotuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta kansalaiset ja yhteisöt voivat esimerkiksi tehdä valituksen sekä toimittaa ja vastaanottaa asiakirjoja.

Uutisoinnin mukaan maanantaina 11.11.2019 alkava postinjakelun lakko saattaa viivästyttää tai muuten häiritä kirjallista asiointia tuomioistuimissa.

Vakuutusoikeudessa asioivien on tärkeää ottaa huomioon, että on lähettäjän vastuulla huolehtia valituksen tai muun asiakirjan saapumisesta vakuutusoikeuteen määräajassa. Tuomioistuimelta tulleisiin pyyntöihin voi tarpeen vaatiessa tiedustella lisäaikaa, mutta valitusajan pituus on sen sijaan säädetty laissa eikä sitä ole mahdollista pidentää.

Oikeusmenetysten välttämiseksi voi olla hyvä tutustua sähköiseen asiointipalveluun. Vakuutusoikeudessa on mahdollista asioida myös sähköpostitse.

Postinjakelun lakko voi viivästyttää myös vakuutusoikeuden postitse tiedoksi antamia asiakirjoja.

Asiointipalvelu löytyy osoitteesta https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumista käyttäen joko omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.