Koronaviruksesta aiheutuu rajoitteita vakuutusoikeuden toimintaan

Julkaistu 16.3.2020  Päivitetty 19.3.2020


Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Tuomioistuimet voivat joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Asiointi vakuutusoikeudessa:

Vakuutusoikeus pyytää koronaviruksen vuoksi välttämään henkilökohtaista asiointia toimitiloissamme. Asioinnin toivotaan tapahtuvan ensisijaisesti puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse ja käyttämällä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköistä asiointipalvelua. Vakuutusoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8-16:15.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa:

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.