Ajankohtaista vakuutusoikeudessa

Julkaistu 20.5.2020

Korona-virusepidemian aiheuttama poikkeustilanne

Vakuutusoikeuden alkuvuosi on Koronavirusepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta sujunut hyvin. Asiakaspalvelu ja ratkaisutoiminta on saatu järjestymään lähes normaalilla tavalla.

- Henkilöstö tekee pääsäätöisesti työtehtävien niin salliessa etätyötä ja myös istuntoja on järjestetty sähköisesti, kertoo vakuutusoikeuden ylituomari Tuula Kivari.

Vakuutusoikeus on ratkaissut ajalla 1.1. – 15.5.2020 yhteensä 2155 asiaa, mikä on lähes 100 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Vastaavasti vakuutusoikeuteen on alkuvuoden aikana saapunut noin 100 asiaa enemmän viime vuoteen verrattuna. Keskimääräinen käsittelyaika oli toukokuun 2020 puolessa välissä 9,5 kuukautta, joten myös se on pysynyt poikkeustilanteesta huolimatta samalla tasolla kuin mitä se oli vuoden 2019 lopussa.

Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hallinto- ja erityistuomioistuimissa, mukaan lukien vakuutusoikeudessa, on otettu käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä toukokuun 2020 alussa. Uusi tietojärjestelmäkokonaisuus mahdollistaa oikeudenkäyntiprosessiin liittyvien asiakirjojen käsittelemisen sähköisesti asian vireille tulosta vakuutusoikeuden päätöksen tiedoksiantoon saakka.

Vakuutusoikeudessa uusi asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2020 aikana.

Kansalaisten ja yhteisöjen asiointipalvelun osalta vaiheittainen käyttöönotto tarkoittaa sitä, että asiointipalvelun kautta voi lähettää viestin tai asiakirjoja vakuutusoikeuteen, mutta välttämättä kaikissa asioissa vakuutusoikeus ei lähetä viestejä ja asiakirjoja asiakkaalle asiointipalvelun kautta, vaan postitse. Näissä tilanteissa vakuutusoikeus on yhteydessä asiakkaaseen ja tiedustelee postiosoitetta, ellei sitä ole jo ilmoitettu prosessiosoitteeksi aiemmin.

Viranomaisten sähköinen asiointipalvelu otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2020 aikana ja siitä tiedotetaan viranomaisia erikseen.

- HAIPAn käyttöönotossa ei ole kyse vain uudesta tietojärjestelmästä, vaan myös toimintatapojen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, toteaa Kivari. Tämä edellyttää vakuutusoikeuden henkilöstöltä järjestelmän käyttökoulutusten lisäksi myös tottumista uusiin työ- ja toimintatapoihin. Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne on hieman hankaloittanut käyttöönottoa, mutta HAIPAn käytön vakiinnuttua, se tulee joustavoittamaan ja nopeuttamaan toimintoja muun muassa asiakirjaliikenteen osalta.