Tilastotietoja

Vakuutusoikeudessa oli 2.1.2023 vireillä 3 487 asiaa. Odotettavissa oleva käsittelyaika vireille tulevien asioiden osalta on 7 - 13 kuukautta. Yksittäisen asian käsittely voi kestää pidempäänkin esimerkiksi asiassa vakuutusoikeudelle toimitetun lisäselvityksen vuoksi. Kuntoutusasiat sekä asiat, joiden käsittely alemmissa asteissa on kestänyt poikkeuksellisen kauan, pyritään käsittelemään selvästi nopeammin.

Ratkaistujen asioiden määrä

Vuonna 2022 vakuutusoikeuteen saapui yhteensä 3228 asiaa ja ratkaistujen asioiden määrä oli 3361.

Suurimpia asiaryhmiä ovat työttömyysturva­-asiat, joita ratkaistiin 595 asiaa, ansioeläkeasiat, joita ratkaistiin 576 asiaa ja kansaneläkeasiat, joita ratkaistiin 459 asiaa. Muista Kelan etuusasioista suurimmat asiaryhmät olivat sairausvakuutusasiat, joita ratkaistiin 412 asiaa ja asumistukiasiat, joita ratkaistiin 265 asiaa. Tapaturma­ ja ammattitautiasioita ratkaistiin 257 asiaa.

Vireillä olevien asioiden määrä oli vuoden 2022 lopussa 3487 (edellisenä vuonna 3619), joten asioita ratkaistiin vuonna 2022 enemmän kuin niitä saapui.

Ratkaistujen asioiden lopputulokset

Vuonna 2022 vakuutusoikeus ratkaisi 3 307 valitusasiaa. Valituksen kohteena ollutta päätöstä muutettiin 466 asiassa eli keskimääräinen muutosprosentti oli 14,1 %.

Päätöksen poistamista koskevia hakemuksia ratkaistiin 48. Niistä hyväksyttiin 16 eli 33,3 %.

Suulliset käsittelyt

Vuonna 2022 ei toimitettu yhtään suullista käsittelyä.

Keskimääräinen käsittelyaika

Vuoden 2022 keskimääräinen käsittelyaika oli 12,2 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika pysyi samana verrattuna edelliseen vuoteen.

Vakuutusoikeudessa yli 12 kuukautta vireillä olevia asioita oli kertomusvuoden lopussa 437 asiaa. Näiden asioiden määrä lisääntyi 187 asialla verrattuna edelliseen vuoteen.


Vakuutusoikeus saapuneet ja ratkaistut asiat tilasto 2021 [pdf, 11.0 kB]

Vakuutusoikeus saapuneet ja ratkaistut asiat tilasto 2020 [pdf, 114.2 kB]

Muita tilastotietoja

Tilastossa seurataan vakuutusoikeuden työtilannetta sekä vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrää asiaryhmittäin mainitulla aikavälillä.

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti käsittelyaikoja mainitulla aikavälillä.

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti muutosprosentteja mainitulla aikavälillä.

Julkaistu 13.7.2020