Tilastotietoja

Vakuutusoikeudessa oli 2.1.2018 vireillä 4.230 asiaa. Odotettavissa oleva käsittelyaika vireille tulevien asioiden osalta on 10 - 15 kuukautta. Kuntoutusasiat käsitellään selvästi nopeammin. Yksittäisen asian käsittely voi kuitenkin esimerkiksi asiassa vakuutusoikeudelle toimitetun lisäselvityksen vuoksi kestää pidempäänkin. Kuntoutusasiat sekä asiat, joiden käsittely alemmissa asteissa on kestänyt poikkeuksellisen kauan, pyritään käsittelemään selvästi nopeammin.


Ratkaistujen asioiden määrä

Vuonna 2017 vakuutusoikeus ratkaisi 6.469 asiaa. Suurimpana asiaryhmänä olivat eri työeläkeasiat, joita ratkaistiin yhteensä 1.288, ja työtapaturma-asiat, joita ratkaistiin 795. Työttömyysturva-asioita ratkaistiin 701, opintotukiasioita 214, kansaneläkeasioita 693 ja rikosvahinkoasioita 200.

Ratkaistujen asioiden lopputulokset

Vuonna 2017 vakuutusoikeus ratkaisi 6.469 valitusasiaa. Valituksen kohteena ollutta päätöstä muutettiin 688 asiassa eli keskimääräinen muutosprosentti oli 10,9 %.

Päätöksen poistamista koskevia hakemuksia ratkaistiin 112. Niistä hyväksyttiin 22 eli 19,6 %.

Suulliset käsittelyt

Vuonna 2017 toimitettiin suullisia käsittelyjä 2.

Keskimääräinen käsittelyaika

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 9,8 kuukautta. Käsittelyajaksi lasketaan vakuutusoikeudelle saapumispäivän ja päätöksen lähettämispäivän välinen aika. Käsittelyajaksi vakuutusoikeudessa ei siis lasketa aikaa, jonka valituskirjelmä liitteineen on ollut eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen käsiteltävänä ennen sen toimittamista vakuutusoikeuteen.

Muita tilastotietoja

Tilastossa seurataan vakuutusoikeuden työtilannetta sekä vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrää asiaryhmittäin mainitulla aikavälillä.

Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2018 - 30.6.2018 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2014 - 31.12.2014 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2013 - 31.12.2013 (pdf, 0.06 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti käsittelyaikoja mainitulla aikavälillä.

Käsittelyaikatilasto 1.1.2018 - 30.6.2018 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2014 - 31.12.2014 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2013 - 31.12.2013 (pdf, 0.09 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti muutosprosentteja mainitulla aikavälillä.

Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2018 - 30.6.2018 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt)
 
Julkaistu 2.7.2018