Tilastotietoja

Vakuutusoikeudessa oli 2.1.2024 vireillä 3 535 asiaa. Odotettavissa oleva käsittelyaika vireille tulevien asioiden osalta on 7 - 13 kuukautta. Yksittäisen asian käsittely voi kestää pidempäänkin esimerkiksi asiassa vakuutusoikeudelle toimitetun lisäselvityksen vuoksi. Kuntoutusasiat sekä asiat, joiden käsittely alemmissa asteissa on kestänyt poikkeuksellisen kauan, pyritään käsittelemään selvästi nopeammin.

Ratkaistujen asioiden määrä

Vuonna 2023 vakuutusoikeuteen saapui yhteensä 3 369 asiaa ja ratkaistujen asioiden määrä oli 3 318.

Suurimpia asiaryhmiä ovat tapaturma- ja ammattitautiasiat, joita ratkaistiin 579 asiaa, työttömyysturva-asiat, joita ratkaistiin 528 asiaa, ansioeläkeasiat, joita ratkaistiin 489 asiaa ja sairausvakuutusasiat, joita ratkaistiin 414 asiaa. Muista Kelan asioista suurimmat asiaryhmät olivat kansaneläkeasiat, joita ratkaistiin 273 asiaa sekä asumistukiasiat, joita ratkaistiin 195 asiaa.

Vireillä olevien asioiden määrä oli vuoden 2023 lopussa 3 535 (edellisenä vuonna 3 487), joten asioita ratkaistiin vuonna 2023 vähemmän kuin niitä saapui.

Ratkaistujen asioiden lopputulokset

Vuonna 2023 vakuutusoikeus ratkaisi 3 255 valitusasiaa. Valituksen kohteena ollutta päätöstä muutettiin 486 asiassa eli keskimääräinen muutosprosentti oli 14,9 %.

Päätöksen poistamista koskevia hakemuksia ratkaistiin 54. Niistä hyväksyttiin 10 eli 18,5 %.

Suulliset käsittelyt

Vuonna 2023 ei toimitettu yhtään suullista käsittelyä.

Keskimääräinen käsittelyaika

Vuoden 2023 keskimääräinen käsittelyaika oli 13,1 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Vakuutusoikeudessa yli 12 kuukautta vireillä olevia asioita oli kertomusvuoden lopussa 675 asiaa. Näiden asioiden määrä lisääntyi 238 asialla verrattuna edelliseen vuoteen.


Vakuutusoikeus saapuneet ja ratkaistut asiat tilasto 2023 [pdf, 89.8 kt]

Vakuutusoikeus saapuneet ja ratkaistut asiat tilasto 2022 [pdf, 89.8 kt]

Vakuutusoikeus saapuneet ja ratkaistut asiat tilasto 2021 [pdf, 11.0 kB]

Vakuutusoikeus saapuneet ja ratkaistut asiat tilasto 2020 [pdf, 114.2 kB]

Muita tilastotietoja

Tilastossa seurataan vakuutusoikeuden työtilannetta sekä vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrää asiaryhmittäin mainitulla aikavälillä.

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti käsittelyaikoja mainitulla aikavälillä.

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti muutosprosentteja mainitulla aikavälillä.

Julkaistu 13.7.2020