Tilastotietoja

Vakuutusoikeudessa oli 2.1.2020 vireillä 3 904 asiaa. Odotettavissa oleva käsittelyaika vireille tulevien asioiden osalta on 7 - 13 kuukautta. Yksittäisen asian käsittely voi kestää pidempäänkin esimerkiksi asiassa vakuutusoikeudelle toimitetun lisäselvityksen vuoksi. Kuntoutusasiat sekä asiat, joiden käsittely alemmissa asteissa on kestänyt poikkeuksellisen kauan, pyritään käsittelemään selvästi nopeammin.

Ratkaistujen asioiden määrä

Vuonna 2019 vakuutusoikeus ratkaisi 5 006 asiaa. Suurimpana asiaryhmänä olivat eri työeläkeasiat, joita ratkaistiin yhteensä 1 089, ja työtapaturma-asiat, joita ratkaistiin 717. Työttömyysturva-asioita ratkaistiin 564, kansaneläkeasioita 523, asumistukiasioita 281, rikosvahinkoasioita 177 ja opintotukiasioita 160.

Ratkaistujen asioiden lopputulokset

Vuonna 2019 vakuutusoikeus ratkaisi 4 885 valitusasiaa. Valituksen kohteena ollutta päätöstä muutettiin 521 asiassa eli keskimääräinen muutosprosentti oli 10,7 %.

Päätöksen poistamista koskevia hakemuksia ratkaistiin 50. Niistä hyväksyttiin 12 eli 24,0 %.

Suulliset käsittelyt

Vuonna 2019 toimitettiin yksi suullinen käsittely.

Keskimääräinen käsittelyaika

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 9,4 kuukautta. Käsittelyajaksi lasketaan vakuutusoikeudelle saapumispäivän ja päätöksen lähettämispäivän välinen aika. Käsittelyajaksi vakuutusoikeudessa ei siis lasketa aikaa, jonka valituskirjelmä liitteineen on ollut eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen käsiteltävänä ennen sen toimittamista vakuutusoikeuteen.

Muita tilastotietoja

Tilastossa seurataan vakuutusoikeuden työtilannetta sekä vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrää asiaryhmittäin mainitulla aikavälillä.

Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2020 - 30.6.2020 (pdf, 0.07 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2019 - 31.12.2019 (pdf, 0.07 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti käsittelyaikoja mainitulla aikavälillä.

Kasittelyaikatilasto 1.1.2020 - 30.6.2020 (pdf, 0.09 Mt) Kasittelyaikatilasto 1.1.2019 - 31.12.2019 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.09 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti muutosprosentteja mainitulla aikavälillä.

Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2020 - 30.6.2020 (pdf, 0.07 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2019 - 31.12.2019 (pdf, 0.07 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt)
 
Julkaistu 13.7.2020