Tilastotietoja

Vakuutusoikeudessa oli 2.1.2019 vireillä 3 845 asiaa. Odotettavissa oleva käsittelyaika vireille tulevien asioiden osalta on 10 - 15 kuukautta. Yksittäisen asian käsittely voi kestää pidempäänkin esimerkiksi asiassa vakuutusoikeudelle toimitetun lisäselvityksen vuoksi. Kuntoutusasiat sekä asiat, joiden käsittely alemmissa asteissa on kestänyt poikkeuksellisen kauan, pyritään käsittelemään selvästi nopeammin.


Ratkaistujen asioiden määrä

Vuonna 2018 vakuutusoikeus ratkaisi 5 811 asiaa. Suurimpana asiaryhmänä olivat eri työeläkeasiat, joita ratkaistiin yhteensä 1 224, ja työtapaturma-asiat, joita ratkaistiin 737. Työttömyysturva-asioita ratkaistiin 712, kansaneläkeasioita 656, opintotukiasioita 200 ja rikosvahinkoasioita 184.

Ratkaistujen asioiden lopputulokset

Vuonna 2018 vakuutusoikeus ratkaisi 5 713 valitusasiaa. Valituksen kohteena ollutta päätöstä muutettiin 618 asiassa eli keskimääräinen muutosprosentti oli 10,8 %.

Päätöksen poistamista koskevia hakemuksia ratkaistiin 54. Niistä hyväksyttiin 19 eli 35,2 %.

Suulliset käsittelyt

Vuonna 2018 ei toimitettu suullisia käsittelyjä.

Keskimääräinen käsittelyaika

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 9,5 kuukautta. Käsittelyajaksi lasketaan vakuutusoikeudelle saapumispäivän ja päätöksen lähettämispäivän välinen aika. Käsittelyajaksi vakuutusoikeudessa ei siis lasketa aikaa, jonka valituskirjelmä liitteineen on ollut eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen käsiteltävänä ennen sen toimittamista vakuutusoikeuteen.

Muita tilastotietoja

Tilastossa seurataan vakuutusoikeuden työtilannetta sekä vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrää asiaryhmittäin mainitulla aikavälillä.

Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2019 - 30.6.2019 (pdf, 0.07 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2014 - 31.12.2014 (pdf, 0.06 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti käsittelyaikoja mainitulla aikavälillä.

Kasittelyaikatilasto 1.1.2019 - 30.6.2019 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2014 - 31.12.2014 (pdf, 0.09 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti muutosprosentteja mainitulla aikavälillä.

Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2019 -30.6.2019 (pdf, 0.07 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt)
 
Julkaistu 2.7.2019