Vakuutusoikeuden yleistiedoksianto 28.5.2020

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että vakuutusoikeus on tehnyt seuraavat päätökset, joita ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle:

Asianosainen: Asplund Teemu Juhani
Päätös: 5.8.2019, dnro 1748/2018/2682

Asianosainen: Iivari Anne Maarit
Päätös: 10.4.2019, dnro 2384/2017/1609

Asianosainen: Leppäkoski Mika Henrik
Päätös: 19.6.2019, dnro 4756/2018/2470

Päätökset ovat saatavilla vakuutusoikeuden kirjaamosta, osoite: Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, sähköposti: vakuutusoikeus@oikeus.fi

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 28.5.2020 vakuutusoikeuden verkkosivuilla ja pidetään nähtävillä 28.5.-6.8.2020.

Valitusaika on 60 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta vakuutusoikeuden verkkosivuilla.

Vakuutusoikeus 28.5.2020

 
Julkaistu 28.5.2020