Vakuutusoikeuden yleistiedoksianto 6.8.2020

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että vakuutusoikeus on tehnyt seuraavat päätökset, joita ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle:

Asianosainen: Ahonen Päivi Anneli
Päätös: 26.2.2020, dnro:t 1947/2017/974 ja 1948/2017/974

Asianosainen: Fränti Antti Tapani
Päätös: 8.4.2020, dnro 1884/2019/1549

Asianosainen: Isberg Onni Harri Rikhard
Päätös: 19.5.2020, dnro 4863/2019/2067

Asianosainen: Mikanoja Marko Heikki Tapani
Päätös: 17.4.2020, dnro 3584/2019/1723

Asianosainen: Niemi Katja Annika
Päätös: 26.9.2019, dnro 1450/2019/3383

Päätökset ovat saatavilla vakuutusoikeuden kirjaamosta, osoite: Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, sähköposti: vakuutusoikeus@oikeus.fi

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 6.8.2020 vakuutusoikeuden verkkosivuilla ja pidetään nähtävillä 6.8.-5.10.2020.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta vakuutusoikeuden verkkosivuilla. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 
Julkaistu 6.8.2020