Linkit

Tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Euroopan unionin tuomioistuin
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

Muita viranomaisia

Eduskunta
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Finanssivalvonta
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Työ- ja elinkeinoministeriö

Järjestöjä ja toimielimiä

Eläkesäätiöyhdistys ESY
Liikennevahinkolautakunta
Sotainvalidien Veljesliitto
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Lakimiesliitto
Työeläkevakuuttajat TELA
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vakuutuskuntoutus VKK

Eläke- ja vakuutusyhtiöitä sekä muita laitoksia

A-Vakuutus Oy
Eläketurvakeskus
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Folksam Vahinkovakuutus Oy
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
If Vahinkovakuutusyhtiö
Kansaneläkelaitos
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Keva
Koulutusrahasto
Liikennevakuutuskeskus
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Merimieseläkekassa
OP Vakuutus Oy
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag
Tapaturmavakuutuskeskus
Valtiokonttori
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Muut linkit

Suomi.fi
Kansalaisneuvonta

 
Julkaistu 2.1.2018