Etusivu » Muutoksenhakijalle » Oikeudenkäynnin julkisuus » Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Asianosaisen kuuleminen

Asianosaisen kuuleminen ennen asian ratkaisemista tarkoittaa sitä, että asianosaiselle varataan tilaisuus antaa selityksensä muiden tekemistä vaatimuksista ja sellaisista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen. Samoin menetellään, jos vakuutusoikeus on hankkinut erityistä asiantuntemusta vaativasta kysymyksestä lausunnon ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Kirjallisessa käsittelyssä kuuleminen toteutetaan siten, että asiakirja toimitetaan maksutta kuultavalle.

Asiakirjoihin tutustuminen

Asianosaisilla on mahdollisuus tutustua asiaan liittyviin vakuutusoikeudelle toimitettuihin asiakirjoihin joko vakuutusoikeuden kirjaamossa tai tarvittaessa jossakin käräjäoikeudessa tai Kelan paikallistoimistossa Kelan ollessa asianosaisena. Asiakirjojen toimittamisesta käräjäoikeuteen tai Kelan paikallistoimistoon sovitaan vakuutusoikeuden kanssa erikseen. Käräjäoikeudelle tai Kelan paikallistoimistoon lähetettävien asiakirjojen toimittamiskuluja ei peritä asianosaiselta. Asiakirjoista voi saada myös maksullisia kopioita.

Asiakaspalvelu

 
Julkaistu 18.5.2015