Etusivu » Muutoksenhakijalle » Suullinen käsittely

Suullinen käsittely

Oikeudenkäynti vakuutusoikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Vakuutusoikeus voi kuitenkin toimittaa suullisen käsittelyn muutoksenhakijan pyynnöstä tai asian selvittämiseksi myös omasta aloitteestaan.

Suullinen käsittely voidaan muutoksenhakijan pyynnöstä huolimatta kuitenkin jättää toimittamatta, jos valitus jätetään tutkimatta tai jos suullisen käsittelyn toimittaminen on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Koska muutoksenhakija voi esittää näkemyksensä asiasta vakuutusoikeudelle kirjallisesti, pidetään suullisen käsittelyn toimittamista pelkästään muutoksenhakijan itsensä kuulemiseksi yleensä tarpeettomana.

Suullisen käsittelyn yhteydessä ei suoriteta lääkärintarkastusta. Asian lääketieteellinen arviointi tehdään ennen suullista käsittelyä esitetyn selvityksen sekä suullisessa käsittelyssä mahdollisesti vastaanotetun selvityksen perusteella.

Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla muutoksenhakijaa, tämän vastapuolena olevan eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen edustajia sekä todistajia ja asiantuntijoita. Suullisessa käsittelyssä voidaan vastaanottaa myös kirjallista selvitystä.

 
Julkaistu 7.2.2014