VakO 21070:2021(L)

A liukastui, kun hän työpaikan ja asunnon välisellä tavanomaisella työmatkareitillä oli noussut autosta hakeakseen postin postilaatikolta. Asiassa oli kiistatonta, että kyse on ollut vähäisestä poikkeamisesta tavanomaiselta työmatkareitiltä. Vakuutusoikeus katsoi, että postin hakeminen postilaatikolta on sellaista säännöllistä, lähes päivittäin toistuvaa ja työmatkaan usein ajallisesti liittyvää eli tavanomaista toimintaa, joka on rinnastettavissa työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa mainittuihin lasten päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin. Kävelymatkassa autolta postilaatikolle on myös ollut vielä kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin, eikä korvaussuojan ulkopuolelle jäävää toimintaa ole vielä tapahtunut ennen postilaatikolle saapumista. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä.

Lainkohdat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 20 § ja 23 § 1 kohta