VakO 2407:2022(L)

Vakuutuslaitos antoi 20.4.2021 päätöksen liikennevakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuksesta. Muutoksenhakija saattoi asian vireille valitusaikana Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa, jolloin valitusaika vakuutuslaitoksen päätöksestä keskeytyi. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta antoi ratkaisusuosituksensa asiasta 8.6.2022, jolloin valitusajan keskeytyminen katkesi ja uusi 30 päivän mittainen valitusaika alkoi. Tähän nähden muutoksenhakijan valitus vakuutusoikeudelle tuli toimittaa viimeistään perjantaina 8.7.2022. Valituskirjelmä saapui kuitenkin vakuutusoikeudelle 28.9.2022 eli myöhässä. Muutoksenhakija ei esittänyt eikä asiassa muutoinkaan ilmennyt sellaisia laissa tarkoitettuja painavia syitä, joiden perusteella vakuutusoikeus olisi voinut ottaa määräajan jälkeen saapuneen valituksen tutkittavakseen sen myöhästymisestä huolimatta. Valitus jätettiin määräajan jälkeen tehtynä tutkimatta.

Lainkohdat

Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 16 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 18 § 2 mom . 5 kohta