VakO 4073:2020

A oli etätyössä kotonaan lähtenyt hakemaan latauksessa ollutta työpuhelinta toiselta puolen pöytää lyöden varpaansa kaapin jalkaan. Vakuutusoikeus ei muuttanut tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä, jossa muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta. Vakuutusoikeus katsoi, että tapaturma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työnteon yhteydessä.

Esitiedot

A oli ollut tekemässä tietokoneella töitä kotona. Hän oli sopinut esimiehensä kanssa etäpäivästä. A oli lähtenyt hakemaan työpuhelinta ja samalla lyönyt ajatuksissaan varpaansa kaapin jalkaan. A meni lääkäriin seuraavana päivänä. Vakuutuslaitos hylkäsi A:n korvaushakemuksen katsoen, että vahinko ei ollut tapahtunut laissa tarkoitetun työnteon yhteydessä vaan muussa kotona tapahtuvassa oheistoiminnassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

A valitti tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka kumosi päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

A:n liikkuminen, jonka yhteydessä tapaturma oli sattunut, oli suoritettu työhön liittyvän laitteen noutamiseksi ja sen voitiin myös katsoa liittyvän kiinteästi A:n työtehtävien hoitamiseen, kun otetaan huomioon erityisesti se seikka, että noudettava työpuhelin on ollut tapaturman sattuessa latauksessa hänen työpöytänsä toisella puolella.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Vakuutuslaitos vaati muutosta vakuutusoikeudessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen katsoen, että vahinko ei ole korvattava. Korvaussuoja on katkennut A:n noustessa työpisteeltään. Kyse ei ole ollut selkeästi työssä sattuneesta tapaturmasta, vaan vahingoittuminen on tapahtunut muussa kotona tapahtuvassa oheistoiminnassa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut. Vakuutusoikeudelle ei ollut esitetty, kun otetaan huomioon valituskirjelmässä esitetyt seikat, sellaista tapahtumien kulkuun liittyvää tai muutakaan korvausharkintaan vaikuttavaa tietoa, jonka perusteella tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä olisi syytä muuttaa.

Lainkohdat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 20 §, 21 § 1 mom. ja 25 §