Vakinaiset lainkäyttöjäsenet

Vakuutusoikeuden lainkäyttötoiminta tapahtuu kolmella osastolla. Kunkin osaston johdossa on osaston johtaja. Osaston johtaja johtaa osaston työskentelyä. Hän huolehtii erityisesti työn yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä osastolla sekä työskentelyn tuloksellisuudesta. Hän valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta osaston ratkaisuissa.

Ylilääkäri huolehtii lääkärijäsenten töiden suunnittelusta ja työskentelyn tuloksellisuudesta. Ylilääkäri on oikeuden jäsen lääkeopillisissa asioissa.

Osaston lainkäyttötehtävissä ovat osaston johtajan lisäksi vakuutusoikeustuomarit ja vakuutusoikeuden esittelijät. Lainkäyttötehtäviin osallistuvat jäsenet toimivat asioiden ratkaisuun määrätyissä ratkaisukokoonpanoissa.

Lainkäyttöjäsenet ovat vannoneet tuomarinvalan tai antaneet tuomarinvakuutuksen ja toimivat tuomarin vastuulla.

Vakuutusoikeuden ylilääkäri

Vakuutusoikeuden ylilääkäri on päätoiminen lääkärijäsen. Lääkärijäsenenä toimimisen lisäksi ylilääkäri suunnittelee ja kehittää vakuutusoikeuden lääketieteellistä arviointimenettelyä sekä huolehtii lääkärijäsenten töiden yleisestä suunnistelusta ja järjestämisestä sekä työskentelyn tuloksellisuudesta. Hän valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lääkärijäsenten osalta.

Sivutoimiset lainkäyttöjäsenet

Sivutoimisista jäsenistä määrätään tuomioistuinlaissa ja oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetussa laissa. Sivutoimiset jäsenet ovat vannoneet tuomarinvalan tai antaneet tuomarinvakuutuksen ja toimivat tuomarin vastuulla.

Sivutoimiset lääkärijäsenet

Valtioneuvosto määrää oikeusministeriön esityksestä vakuutusoikeuden sivutoimiset lääkärijäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Lääkärijäsenen tulee olla laillistettu lääkäri. Sivutoiminen lääkärijäsen on oikeuden jäsen lääkeopillisessa asiassa.

Muut sivutoimiset jäsenet

Valtioneuvosto määrää oikeusministeriön esityksestä työolojen ja yritystoiminnan olosuhteita tai sotilasvamma-asioita tuntevat sivutoimiset jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. He osallistuvat asioiden ratkaisuun määrätyissä kokoonpanoissa.

Asiantuntijalääkärit

Valtioneuvosto määrää oikeusministeriön esityksestä vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärit viideksi vuodeksi kerrallaan. He eivät osallistu vakuutusoikeuden päätösten ratkaisukokoonpanoihin. He antavat pyydettäessä asiaan kirjallisen lausunnon, josta kuullaan asianosaisia ennen muutoksenhakuasian ratkaisemista.

Valmisteluyksiköt

Asioiden esivalmistelutyöstä huolehtivat notaarit. Vastaava notaari toimii osaston valmisteluyksikön esimiehenä.

 
Julkaistu 5.7.2017