Ratkaisukokoonpanot

Osastojen ratkaisukokoonpanoihin kuuluu asiaryhmästä ja -lajista riippuen yksi, kaksi, kolme tai viisi jäsentä. Asiat ratkaistaan istunnossa esittelijän esittelystä. Asia voidaan myös ratkaista esittelijän esittelystä istuntoa järjestämättä, jos kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä ja hyväksyneet päätösluonnoksen perusteluineen eikä yksikään jäsen ole esittänyt istunnon järjestämistä.

Ylituomari sekä osaston johtajat osastoillaan valvovat oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta. Vakuutusoikeuden ylilääkäri valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lääkärijäsenten osalta.

Jos ratkaistavalla asialla saattaa olla periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta tai asia on muutoin laajakantoinen taikka jos ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, niin asia voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa.

 
Julkaistu 9.5.2019