Toimivalta

Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat koskevat muun muassa henkilön oikeutta työeläkkeeseen, kansaneläkkeeseen, työttömyysetuuteen, palkkaturvaan, asumistukeen, opintotukeen, Kansaneläkelaitoksen maksamiin vammaisetuuksiin, sairausvakuutuslain mukaiseen etuuteen, kuntoutukseen sekä oikeutta korvaukseen työtapaturman, ammattitaudin, rikosvahingon, sotilasvamman tai sotilastapaturman perusteella.

Vakuutusoikeus on edellä mainituissa asioissa ainoa toimivaltainen tuomioistuin, lukuunottamatta eräitä työtapaturma- ja ammattitautiasioita. Sen sijaan vakuutusoikeus ei käsittele vapaaehtoista vakuutusta koskevia asioita kuten koti- ja autovakuutusta. Näitä asioita koskevaa tietoa on Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan Finen verkkosivuilla.

 
Julkaistu 16.1.2014