1.3.2018 VakO 72:2016

Työttömyysturva - Työssäoloehto - Työttömyyskassan jäsenyys - Työskentely ulkomailla - EU-oikeus

Diaarinumero: 72:2016
Sovellettu lainsäädäntö: Työttömyysturvalaki 5 luvun 2 §, 3 §, 4 § ja 9 §
Antopäivä: 1.3.2018

A ei ollut Ruotsissa työskennellessään ajalla 10.2. - 28.8.2014 ollut ruotsalaisen työttömyyskassan jäsen. Tästä johtuen Ruotsin työskentelykautta ei voitu ottaa huomioon Suomen ansiopäivärahan työssäoloehdossa. A oli työskennellyt Ruotsissa suhteellisen pitkään, eikä Ruotsissa tehtyä työtä voitu lukea työssäoloehtoon myöskään sillä perusteella, että A oli ollut suomalaisen työttömyyskassan jäsen 16.2.2014 alkaen.

 
Julkaistu 30.5.2018