Yhteystiedot

POSTIOSOITE

Vakuutusoikeus
PL 1005
00521 Helsinki

KÄYNTIOSOITE

Ratapihantie 9, Helsinki

Vakuutusoikeuden toimitilojen sijainnin voi hakea oheista pääkaupunkiseudun opaskarttapalvelua kartta.helsinginseutu.fi käyttäen kirjoittamalla edellä mainitun linkin kautta avautuvaan hakukenttään Ratapihantie 9 ja painamalla enter-näppäintä.

Vakuutusoikeus sijaitsee aivan Pasilan rautatieaseman lähellä. Kaikki VR:n lähi- sekä kaukojunat pysähtyvät Pasilan asemalla. Linja-autojen ja raitiovaunujen aikatauluista ja reiteistä löytyy tietoa hsl.fi -sivulta. Asiakaspysäköintipaikkoja ei ole käytettävissä.

Vakuutusoikeuden kirjaamo on avoinna asiakkaille maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15.

PUHELINNUMEROITA

Vaihde: 029 564 3200
Kirjaamo: 029 564 3210
Telekopio: 029 564 3100

Jos yhteydenotto tapahtuu ulkomailta, tulee tunnus "029" korvata tunnuksella "+358 29".

Puheluhinnat

SÄHKÖPOSTI

vakuutusoikeus(at)oikeus.fi Lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Muutoksenhakijoiden on sähköpostia lähettäessään ehdottomasti käytettävä edellä mainittua sähköpostiosoitetta.

Sähköpostia ei tule missään tilanteessa lähettää vakuutusoikeudessa työskentelevän virkamiehen henkilökohtaiseen virkasähköpostiosoitteeseen. Myöskään sähköpostin liitetiedostojen käyttäminen ei ole suositeltavaa. Sähköpostia tai muuta viestiä ei ole mahdollista lähettää sosiaalisen median välineiden, kuten Facebookin välityksellä. Muutoksenhakijoita kehotetaan ennen sähköpostin lähettämistä tutustumaan verkkosivujen kohtaan sähköinen asiointi .

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu

Muutoksenhakija voi asioida vakuutusoikeudessa käsiteltävänä olevassa asiassa hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Asiointipalvelun sivuilla on tietoa hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisestä asiointipalvelusta.

Useimmissa vakuutusoikeuden toimivaltaan kuuluvissa valitusasioissa sovelletaan oikaisumenettelyä, jossa valituskirjelmä on toimitettava alkuperäisen päätöksen tehneelle etuuslaitokselle. Valitus voidaan toimittaa vakuutusoikeudelle sähköisessä asiointipalvelussa vain niissä asioissa, joissa valitus toimitetaan valitusosoituksen mukaan päätöksen tehneen etuuslaitoksen sijaan suoraan vakuutusoikeudelle.

Verkkosivuilla sähköinen asiointi on tietoa valitusasian saattamisesta vakuutusoikeuden käsiteltäväksi.

 
Julkaistu 20.3.2019