Hannu Väänänen ny överläkare i försäkringsdomstolen

Publicerad 25.1.2016

Statsrådet har 21.1.2016 på framställning av justitieministeriet förordnat medicine och kirurgie doktor, specialist i inremedicin och gastroenterologi, överläkare i inremedicin Hannu Kristian Väänänen till uppgiften som försäkringsdomstolens överläkare för ämbetsperioden 15.2.2016 – 14.2.2019.

Meddelande, ändringarna i lagen om försäkringsdomstolen har stadfästs

Tilläggsinformation fås av försäkringsdomstolens kanslichef Minna Markkanen, tfn 029 564 3200 (växel).