Lars Sörensen ny överläkare i försäkringsdomstolen

Publicerad 20.3.2019

Statsrådet har 7.2.2019 på framställning av justitieministeriet förordnat specialistläkare inom företagshälsovård och allmän medicin, medicine doktor, sakkunnigläkare Lars Sörensen till uppgiften som försäkringsdomstolens överläkare för ämbetsperioden 1.3.2019 – 29.2.2024.