Tuula Kivari utnämnd till ny överdomare vid försäkringsdomstolen

Publicerad 19.8.2019  Uppdaterad 17.9.2019

Republikens president har utnämnt Tuula Kivari till tjänsten som överdomare vid försäkringsdomstolen för en bestämd tid från och med 1.8.2019 till 31.7.2026.

Kivari har arbetar tidigare bland annat vid justitieministeriet som en visstidsanställd projektledare för verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna (HAIPA).

Kivari har tjänstgjort vid försäkringsdomstolen som försäkringsrättssekreterare, assessor, förvaltningsdomare och kanslichef. Hon har också varit justitiesekreterare vid högsta domstolen.

Kivari har arbetat som utvecklingschef vid justitieministeriet, som jurist vid ett egendomsförvaltningsbolag och som biträdande jurist och jurist vid en advokatbyrå.

Tjänsten som överdomare vid försäkringsdomstolen utlystes med anledning av att överdomare Juha Pystynen gick i pension.