Undvik osäkerheterna med postgången genom att använda förvaltningsdomstolarnas e-tjänst

Publicerad 8.11.2019

I försäkringsdomstolen används förvaltningsdomstolarnas e-tjänst, genom vilken medborgare och samfund till exempel kan lämna in besvär samt lämna in och mottaga handlingar.

Enligt nyheterna kan poststrejken från och med 11.11.2019 orsaka förseningar eller på annat sätt störa möjligheterna att skriftligt sköta ärenden i domstolarna.

Det är viktigt att de som sköter ärenden i försäkringsdomstolen beaktar att det är avsändarens ansvar att besvär eller andra handlingar inkommer inom utsatt tid till domstolen. Det är möjligt att be om förlängning av en tidsfrist för inlämnande av handlingar som domstolen har begärt, men besvärstiden är lagstadgad och går inte att förlänga.

För att undvika rättsförluster kan det vara skäl att bekanta sig med e-tjänsten. Det går att skicka handlingar till försäkringsdomstolen också per e-post.

Poststrejken kan även fördröja sådana handlingar som försäkringsdomstolen delger per post.

E-tjänsten finns under adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/. E-tjänsten använder samma identifiering som Suomi.fi -nättjänsten och du kan logga in med dina nätbankskoder, ett elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.