Coronaviruset medför begränsningar i försäkringsdomstolens verksamhet

Publicerad 16.3.2020  Uppdaterad 19.3.2020

Domstolarna är samhällsviktiga tjänster och de ska värna om medborgarnas rättsskydd i alla situationer. Samtidigt måste också domstolarna för sin del bidra till åtgärder för att hindra en fortsatt spridning av coronaviruset.

Domstolarna kan bli tvungna att prioritera sina uppgifter och begränsa sin verksamhet, dock med beaktande av parternas och samhällets nödvändiga rättsskyddsbehov. Detta innebär att behandlingen av vissa ärenden kommer eventuellt att skjutas upp. Ändringarna i verksamheten kommer i allmänhet att förlänga behandlingstiderna.

Uträttande av andra ärenden vid försäkringsdomstolen:

Försäkringsdomstolens ber allmänheten att undvika onödiga besök på domstolens lokaler. I mån av möjlighet ska man i första hand kontakta försäkringsdomstolen per telefon, e-post, post samt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. Försäkringsdomstolens kundtjänst är öppen under vardagar mellan kl 8-16.15.

Skydd mot smitta i domstol:

Vid skötseln av ärenden i domstol ska man sörja för god hand- och hosthygien och även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna gett. Domstolarnas egna anställda följer samma anvisningar. Vid domstolen ska man också följa eventuella ytterligare anvisningar gällande t.ex. hur man kan röra sig i lokalerna.