Statistik

Vid försäkringsdomstolen fanns 3 904 ärenden anhängiga den 2 januari 2020. Den förväntade behandlingstiden för anhängiga ärenden är 7–13 månader. Rehabiliterings­ärenden behandlas avsevärt snabbare. Handläggningen av ett enskilt ärende kan dock ta längre tid till exempel på grund av tilläggsutredningar som skickats till försäkrings­domstolen. Försäkringsdomstolen strävar efter att handlägga rehabiliteringsärenden samt ärenden som i lägre rättsinstanser tagit exceptionellt lång tid betydligt snabbare.

Antal avgjorda ärenden

Under 2019 avgjorde försäkringsdomstolen 5 006 ärenden. Domstolen avgjorde sammanlagt 1 089 arbetspensionsärenden och 717 arbetsolycksfallsärenden. Dessutom avgjorde försäkrings­domstolen 564 ärenden som gällde utkomstskydd för arbetslösa, 523 folkpensionsärenden, 281 bostadsstödsärenden, 177 brottsskadeärenden och 160 studiestöds­ärenden.

Utgången i avgjorda ärenden

År 2019 avgjorde försäkringsdomstolen 4 885 besvärsärenden. Av de beslut i vilka ändring söktes ändrades 521 beslut. Detta innebär att i genomsnitt 10,7 % av besluten ändrades.

Försäkringsdomstolen avgjorde 50 ansökningar om undanröjande av beslut. Av dessa ansökningar bifölls 12, dvs. 24,0 %.

Muntlig förhandling

År 2019 förrättades en muntlig förhandling.

Genomsnittlig behandlingstid

Den genomsnittliga behandlingstiden för alla ärenden är för närvarande 9,6 månader. Som behandlingstid räknas tiden mellan datumet då ärendet kommer till försäkringsdomstolen och datumet då beslutet skickas. Den tid besvärsskriften och dess bilagor är under behandling vid en pensionsanstalt, ett försäkringsbolag eller någon annan inrättning innan besvären sänds till försäkringsdomstolen räknas inte till behandlingstiden vid försäkringsdomstolen.

Övrig statistik

I statistiken uppföljs försäkringsdomstolens arbetssituation samt antalet ärenden som inkommit till försäkringsdomstolen per ärendegrupp under den nämnda tidsperioden.

Inkomna, handlagda och överförda ärenden gruppvis indelade 1.1.2019 - 31.12.2019 (pdf, 0.07 Mt) Inkomna, handlagda och överförda ärenden gruppvis indelade 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.06 Mt) Inkomna, handlagda och överförda ärenden gruppvis indelade 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Inkomna, handlagda och överförda ärenden gruppvis indelade 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Inkomna, handlagda och överförda ärenden gruppvis indelade 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt)

I statistiken uppföljs behandlingstiderna under den nämnda tidsperioden per ärendegrupp.

Behandlingstid i olika ärendegrupper 1.1.2019 - 31.12.2019 (pdf, 0.09 Mt) Behandlingstid i olika ärendegrupper 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.09 Mt) Behandlingstid i olika ärendegrupper 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.09 Mt) Behandlingstid i olika ärendegrupper 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.09 Mt) Behandlingstid i olika ärendegrupper 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.09 Mt)

I statistiken uppföljs ändringprocenten under den nämnda tidsperioden per ärendegrupp.

Ändringprocenten för de avgjorda ärendena 1.1.2019 - 31.12.2019 (pdf, 0.07 Mt) Ändringprocenten för de avgjorda ärendena 1.1.2018 - 31.12.2018 (pdf, 0.07 Mt) Ändringprocenten för de avgjorda ärendena 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.07 Mt) Ändringprocenten för de avgjorda ärendena 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.07 Mt)
 
Publicerad 22.1.2020