Statistik

Vid försäkringsdomstolen fanns 3 619 ärenden anhängiga den 3 januari 2022. Den förväntade behandlingstiden för anhängiga ärenden är 7–13 månader. Rehabiliteringsärenden behandlas avsevärt snabbare. Handläggningen av ett enskilt ärende kan dock ta längre tid till exempel på grund av tilläggsutredningar som skickats till försäkrings³domstolen. Försäkringsdomstolen strävar efter att handlägga rehabiliteringsärenden samt ärenden som i lägre rättsinstanser tagit exceptionellt lång tid betydligt snabbare.

Publicerad 13.7.2020