Länkar

Domstolar och andra besvärsmyndigheter

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Europeiska unionens domstol
Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta domstolen
Besvärsnämnden för studiestöd
Besvärsnämnden för social trygghet
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

Övriga myndigheter

Finlands riksdag
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Finansinspektionen
Justitiekanslersämbetet
Justitieministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Dataombudsmannens byrå

Föreningar och övriga organ

Pensionsstiftelseföreningen PSF
Trafikskadenämnden
Krigsinvalidernas Brödraförbund
Finlands Advokatförbund
Finlands Juristförbund
Arbetspensionsförsäkrarna TELA
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Försäkrings- och finansrådgivningen
Försäkringsbranschens rehabilitering VKK

Pensions- och försäkringsbolag samt övriga anstalter

A-Försäkring
Pensionsskyddscentralen
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
Folksam Skadeförsäkring
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
If Skadeförsäkringbolag
Folkpensionsanstalten
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
Utbildningsfonden
Keva
Trafikförsäkringscentralen
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Sjömanspensionskassan
Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget
Pohjola Försäkring Ab
Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag
Olycksfallsförsäkringscentralen
Statskontoret
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Övriga länkar

Suomi.fi
Medborgarrådgivning

 
Publicerad 11.1.2016