Framsida » Om webbplatsen

Om webbplatsen

Information om försäkringsdomstolens webbplats

Adressen till försäkringsdomstolens webbplats är www.vakuutusoikeus.fi . På webbplatsen finns information om försäkringsdomstolens verksamhetsområde och organisation samt behandlingen och avgörandet av ärenden vid försäkringsdomstolen. På webbplatsen publiceras även rättsfall och statistik samt annonser om lediga arbetsplatser. Webbplatsen kan läsas på finska och svenska. Därutöver finns sammandrag om försäkringsdomstolens verksamhet på engelska och samiska på webbplatsen.

Webbplatsen uppdateras efter behov. Dröjsmål kan dock förekomma vid uppdateringen, och därför kan bristfälliga eller föråldrade uppgifter finnas tillfälligt på webbplatsen. På varje undersida på webbplatsen anges tidpunkten då den aktuella undersidan har uppdaterats.

Webbplatsens struktur

Webbplatsen indelas i följande huvuddelar:

Aktuellt
Information om aktuella ärenden kring försäkringsdomstolens rättspraxis, organisation samt personal.

Verksamhet
Grundläggande information om de ärendegrupper som behandlas vid försäkringsdomstolen, försäkringsdomstolens organisation, personal och verksamhet rörande avgöranden samt de avgifter som tas ut vid försäkringsdomstolen.

Till dig som söker ändring
En allmän presentation om de olika skedena i behandlingen av ärenden. Information om att lämna in tilläggsutredning, muntlig förhandling, elektronisk kommunikation, rättegångskostnader och ersättningen av dessa samt länkar till webbplatserna för försäkringsdomstolens kontaktinstanser.

Rättsfall
Referat om de senast publicerade rättsfallen samt en länk till författningsdatabanken Finlex med referat av rättsfall som publicerats tidigare.

Lediga arbetsplatser
Annonser om eventuella lediga arbetsplatser.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer, adressuppgifter samt information om var försäkringsdomstolens lokaler ligger.

Kundtjänst
Information om registratorskontorets verksamhet och att uträtta ärenden på registratorskontoret.

Webbtjänster rörande andra domstolar

Mer information om domstolarna finns till exempel i webbtjänsten Rättsväsendet , som upprätthålls av justitieministeriet.

Specialfunktioner på webbplatsen

Informationssökning

Information kan sökas med hjälp av en sidkarta som illustrerar webbplatsens struktur.

Öppnande av bilagor

Till exempel årsberättelser och statistik publiceras i pdf-format på webbplatsen. För att läsa dokument i pdf-format behövs programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program. De kan vid behov hämtas på programtillverkarens webbplats enligt anvisningarna där.

Utskrifter

I den nedre kanten på varje undersida på webbplatsen finns en Skriv ut-knapp. Genom att trycka på knappen är det möjligt att skriva ut en tydlig pappersutskrift av texten på undersidan.

Ändra textstorlek

Storleken på webbplatsens text kan ändras i de vanligaste webbläsarna genom att välja "Visa" och "Textstorlek" i menyfältet i webbläsarfönstrets övre kant.

Insamling av användardata

Data insamlas inte för enskilda besökare och besök på webbplatsen.

Försäkringsdomstolen insamlar statistiska data om användningen av webbplatsen utifrån webbplatsserverns loggfil. Uppgifterna är riktgivande och av dem framgår bland annat besökarantalet på webbplatsen och enskilda undersidor, sökord som besökare använder på webbplatsen, de sidor varifrån besökarna kommer till försäkringsdomstolens webbplats samt vilken webbläsartyp besökarna har använt.

Webbplatsen använder inte s.k. kakor (cookies).

 
Publicerad 5.3.2015