Extern kommunikation

Syftet med försäkringsdomstolens kommunikation är att ge korrekt och väsentlig information om försäkringsdomstolens avgöranden, verksamhet och förfaranden. Inom kommunikationen beaktas offentlighetsprincipen och integritetsskyddet samt skyldigheten att iaktta sekretess.

För sin externa kommunikation använder försäkringsdomstolen webbsidor, pressmeddelanden och intervjuer. De senaste beslutsreferaten från försäkringsdomstolen publiceras på försäkringsdomstolens webbplats. Man kan bekanta sig med försäkringsdomstolens beslut i författningsdatabanken Finlex. Försäkringsdomstolen använder inte sociala medier för kommunikation.

Förfrågningar om anhängiga ärenden besvaras i första hand av registratorskontoret.

Intervjuförfrågningar riktas till överdomaren.

Försäkringsdomstolens kontaktuppgifter

 
Publicerad 17.9.2019