8.6.2018 VakO 2219:2016

Arbetspension - Pensionsförsäkring - Försäkringsskyldighet

Diarienummer: 2219:2016
Tillämpad lagstiftning: Lag om pension för arbetstagare § 2 mom., 2 § 1 mom. 2 punkten, 4 §, 141 §, 186 § 2 mom. och 189 §
Givet: 8.6.2018

I ärendet avgjordes en fråga om den försäkringsskyldiga parten i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. A ansåg att X Ab och Y Ab varit i arbetsgivarställning, men de ansågs som faktureringsbolag och situationen som en så kallad namnhyrning. Bolagen anses inte ha haft egen verklig affärsverksamhet och deras arbetsgivarställning ansågs inte heller som verklig. A ansågs ha utövat den aktuella affärsverksamheten och fått vinningen av den. Pensionsskyddscentralens avgörande att på A:s vägnar för arbetstagarna teckna en försäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare ansågs vara korrekt. A:s besvär förkastades.

 
Publicerad 17.9.2018