19.12.2018 VakO 954:2018

Olycksfall i arbetet - Arbetsresa - Bostad

Diarienummer: 954:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 23 § 1 punkten
Givet: 19.12.2018

A halkade och skadade sin vrist då A var på väg till arbetet från sin pojkvän. Vid tidpunkten för olyckan var A skriven i en bostad som fanns på samma ort som arbetsplatsen. Försäkringsdomstolen fann att den på en annan ort belägna pojkvännens bostad inte kunde hållas som A:s fasta bostad, tillfälliga bostad eller inkvartering eller som en fritidsbostad på så sätt som det avsetts i regeringens proposition. Olyckan hade således inte inträffat på en i 23 § 1 punkten i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar avsedd sedvanlig resa mellan bostaden och arbetsplatsen, som beror på arbete och därför var det inte fråga om en ersättningsbart olycksfall i arbetet.

 
Publicerad 28.3.2019