4.1.2019 VakO 192:2018

Arbetsolycksfall - Orsakssamband - Följdskada

Diarienummer: 192:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 15 § 1 mom., 16 §, 17 § ja 36 § 1 mom.
Givet: 4.1.2019

Enligt rättspraxis gällande lagen om olyckfallsförsäkring har följdskador till skador som förorsakats av ett arbetsolycksfall kunnat ersättas. Följdskador kan ersättas även med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som trädde i kraft 1.1.2016.

 
Publicerad 9.4.2019