19.12.2018 VakO 5442:2016

Olycksfallsförsäkring - Hörselskada - Rehabilitering - Hjälpmedel

Diarienummer: 5442:2016
Tillämpad lagstiftning: Lag om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 7 § 2 mom. 3 punkt
Givet: 19.12.2018

A hade beviljats ersättning för nedsättning av sin hörsel som yrkessjukdom och dess invaliditetsgrad hade fastställts till 10 %. Försäkringsdomstolen ansåg på basis av det expertutlåtande som domstolen införskaffat att det var i enlighet med god vårdpraxis att utgångsmässigt använda två hörapparater för att säkerställa den binaurala hörseln. Således skulle avgörandet av huruvida två hörapparter skulle ersättas inte baseras enbart på den invaliditetsgrad eller det bestående allmänna men som orsakades av yrkessjukdomen, utan också på det konstaterade behovet av hörapparater. Eftersom det hos A hade uppkommit ett behov av två hörapparater och dessa måste anses behövliga bland annat för att förbättra A:s hörförståelse och riktningshörsel, ansåg försäkringsdomstolen att A hade rätt till ersättning på basis av olycksfallsförsäkringen även för den andra hörapparaten som ett behövligt hjälpmedel.

 
Publicerad 8.5.2019