27.2.2019 VakO 806:2019

Trafikskada - Rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen - Rehabilitering - Orsakssamband - Behörighet

Diarienummer: 806:2019
Tillämpad lagstiftning: Domstolslagen 7 kap 1 §
Givet: 27.2.2019

I ärendet avgjordes fråga om försäkringsdomstolens behörighet i ärende som gäller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen. Försäkringsdomstolen är inte behörig att pröva vilka skador som den försäkrade har fått av trafikskadan och vilken grad skadorna har som ansetts vara orsakade av trafikskadan.

 
Publicerad 24.6.2019