7.5.2019 VakO 2371:2018

Olycksfallsförsäkring - Sjukvårdskostnader

Diarienummer: 2371:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfallsförsäkring 15 § 1 mom. 1 och 2 punkt, sådana de var i kraft till 31.12.2004
Givet: 7.5.2019

Vid vård av artros kunde inte hyaluronat eller motsvarande hyaluronpreparat anses som i lagen om olycksfallsförsäkring avsedd nödvändig sjukvård, eftersom det inte ansågs att det fanns tillräckligt tillförlitliga medicinska bevis för preparatens effekt.

 
Publicerad 25.6.2019