23.5.2019 VakO 1019:2018

Olycksfall i arbetet - Arbetsresa - Bostad

Diarienummer: 1019:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 21 § 2 mom.
Givet: 23.5.2019

A halkade då A var på väg till arbetet från sin flickväns bostad på orten Y till arbetsplatsen på orten Z. Vid tidpunkten för olyckan var A skriven i en bostad på orten X. Försäkringsdomstolen fann att flickvännens på orten Y belägna bostad inte kunde hållas som en i regeringens proposition avsedd A:s fasta bostad, tillfälliga bostad eller inkvartering eller som en fritidsbostad från vilken A skulle ha färdats till arbetsplatsen eller tillbaka på grund av arbete. Olyckan hade således inte inträffat under sådant i 21 § 2 momentet i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar avsett resande som följer av arbetsuppgiften och som jämställs med arbete och därför var det inte fråga om ett ersättningsbart olycksfall i arbetet.

 
Publicerad 27.8.2019