5.8.2019 VakO 2557:2018

Studiestöd - Inledande av studier - Fribelopp

Diarienummer: 2557:2018
Tillämpad lagstiftning: Lag om studiestöd 17 § 2 mom.
Givet: 5.8.2019

I studiestödets inkomstkontroll ansågs studierna vara inledda i början av den månaden då studeranden för första gången hade anmält sig som närvarande studerande.

 
Publicerad 30.9.2019