23.8.2019 VakO 3826:2018

Handikappbidrag - Behörighet

Diarienummer: 3826:2018
Tillämpad lagstiftning: Förvaltningsprocesslag 51 § 2 mom.
Givet: 23.8.2019

Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen saknar behörighet att pröva till vilken av barnets vårdnadshavare som fungerar som intressebevakare det handikappbidrag som har beviljats barnet betalas.

 
Publicerad 30.9.2019