24.10.2019 VakO 2256:2017

Sjukförsäkring - Ersättning av resekostnader - Servicesedel

Diarienummer: 2256:2017
Tillämpad lagstiftning: Sjukförsäkringslagen 4 kapitel 4 §, ...Lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården 4 § 1 mom.
Givet: 24.10.2019

Kommunen hade anordnat A:s fysioterapibehandling genom att bevilja servicesedlar. A hade beviljats ersättning för fysioterapiresor till närmaste behandlingsställe, det vill säga till huvudhälsocentralen i hemkommunen. Försäkringsdomstolen ansåg att i sjukförsäkringslagen resekostnader för behandling som anordnats med servicesedlar skulle ersättas för resor till det faktiska behandlingsstället.

 
Publicerad 3.12.2019