13.8.2019 VakO 362:2018

Olycksfallsförsäkring - Orsakssamband - Ledprotes

Diarienummer: 362:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 15 § 1 mom., 16 §, 17 §, 19 § 1 mom., 36 § 1 mom., 38 § samt 56 § 1 och 2 mom.
Givet: 13.8.2019

Luxation av knäledsprotes berättigade inte till ersättningar på basis av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 
Publicerad 3.12.2019