13.8.2019 VakO 4027:2018

Olycksfall i arbetet - Arbetsresa - Mindre avvikelse från färdrutten - Barndagvård - Ersättningsskydd

Diarienummer: 4027:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 23 § 1 punkten
Givet: 13.8.2019

A halkade och föll på daghemmets gård då A var på väg till arbetsprövning och avvek från rutten för att lämna sina barn till dagvård. Försäkringsdomstolen fann att på gångvägen till daghemmets dörr hade A ännu färdats längs en avvikande rutt. Uträttande av ärenden i daghemmet som inte omfattas av ersättningsskyddet hade enligt den i ärendet företedda utredningen inte skett någon annanstans än inne i daghemmet. Således hade olyckan inträffat inom det ersättningsskydd som omfattas av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 
Publicerad 12.12.2019