20.8.2019 VakO 1301:2018

Olycksfall i arbetet - Arbetsresa - Mindre avvikelse från färdrutten - Ersättningsskydd

Diarienummer: 1301:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 23 § 1 punkten
Givet: 20.8.2019

A föll på trappan utanför servicestationens ytterdörr då A var på väg hemifrån till arbetet och avvek till servicestationen för att köpa något drickbart för arbetsdagen. Försäkringsdomstolen fann att på gångvägen från bilen till servicestationens butiksdörr hade A ännu färdats längs en avvikande rutt. Uträttande av ärenden i servicestationens butik skulle ha inletts först då A hade kommit in genom dörren i butiken. Således hade olyckan inträffat inom det ersättningsskydd som omfattas av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

 
Publicerad 12.12.2019