28.11.2019 VakO 5396:2018

Brottskadelagens tillämpningsområde - Skadans anknytning till Finland - Bosättningsort

Diarienummer: 5396:2018
Tillämpad lagstiftning: Brottsskadelag 2 §
Givet: 28.11.2019

Asylsökanden A hade råkat ut för ett brott. Gärningsplatsen var en mottagningscentral och gärningsmannen en annan asylsökande. Försäkringsdomstolen ansåg av de skäl som framgår av avgörandet att Statskontoret inte kunde låta bli att betala ersättning för skadan med stöd av begränsningsbestämmelsen i 2 § i brottsskadelagen.

 
Publicerad 30.1.2020