11.12.2019 VakO 2221:2018

Frivillig olycksfallförsäkring - Fritidsförsäkring - Avdrag från dagpenning

Diarienummer: 2221:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 202 § 1 mom.
Givet: 11.12.2019

A råkade ut för ett olycksfall på fritiden. Varken A eller A:s arbetsgivare hade ansökt om dagpenning på basis av sjukförsäkringslagen. På grund av detta hade inte A:s rätt till dagpenning på basis av sjukförsäkringslagen avgjorts genom Folkpensionsanstaltens beslut. Försäkringsdomstolen fann att försäkringsanstalten har kunnat göra ett kalkylerat avdrag baserat på 202 § 1 momentet i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar på den dagpenning som den beviljade A på grundval av en fritidsförsäkring.

 
Publicerad 26.2.2020