28.1.2020 VakO 1973:2018

Arbetspension - Pensionsförsäkring - Försäkringsskyldighet

Diarienummer: 1973:2018
Tillämpad lagstiftning: Lag om pension för arbetstagare 1 §, Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare 1 § 1 mom.
Givet: 28.1.2020

A hade haft bestämmanderätt över två företag, F Ab och T Ab. Arbetstagare som hyrts från F Ab till T Ab var försäkrade enligt lagen om pension för arbetstagare (APL) i F Ab:s arbetspensionsförsäkring och F Ab hade betalat in arbetspensionsförsäkringsavgifterna. Vid en skattegranskning hade F Ab:s affärsverksamhet inte ansetts utgöra självständig verklig affärsverksamhet och hovrätten hade ansett i ett bokförings- och skattebedrägerimål att T Ab hade varit den verkliga arbetsgivaren. A hade hänvisat till hovrättens beslut och yrkat att de betalda arbetspensionsförsäkringsavgifterna skulle återbetalas, att pensionsförsäkring skulle tecknas retroaktivt i en annan pensionsanstalt och som arbetsgivare tecknas det i konkurstillstånd försatta T Ab. Försäkringsdomstolen förkastade besvären och konstaterade att frågan om vilken av arbetsgivarna som hade lagstadgad skyldighet att ordna arbetspensionsskydd inte hade avgjorts i hovrättens beslut. Rättskraften av hovrättens beslut kunde inte anses utgöra hinder för att ge ett avgörande om försäkringsskyldig arbetsgivare enligt APL som avvek från hovrättens givna dom i brottmålet.

 
Publicerad 6.7.2020